ข่าวกิจกรรม


 • การประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2557/2558

  14 พ.ย. 2557

  นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน… เพิ่มเติม > >


 • ประชมเรื่องแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกรมชลประทาน ด้านบริหารจัดการน้ำและการจ้างแรงงานภาคเกษตร

  28 ต.ค. 2557

  ประชมเรื่องแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกรมชลประทาน… เพิ่มเติม > >


 • การชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น การสำรวจข้อเท็จจริงในที่ดินจัดสรรอพยพ "ห้วยฮัก/ห้วยเกี๋ยง"

  9 ก.ย. 2557

  การชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น การสำรวจข้อเท็จจริงในที่ดินจัดสรรอพยพ… เพิ่มเติม > >


 • ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่ฯในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงฯ

  3 ก.ย. 2557

  ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่จัดสรรอพยพฯ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • ประชุมหารือแนวทางปัญหานักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

  22 ส.ค. 2557

  ประชุมแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเป็นจำนวนมาก… เพิ่มเติม > >


 • รับฟังการบรรยายเรื่องตะกอนที่ตกในเขื่อนแม่กวง

  24 ก.ค. 2557

  เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงฯ… เพิ่มเติม > >


 • ประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2557

  23 ก.ค. 2557

  การประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2557 (วันที่ 18 กรกฏาคม… เพิ่มเติม > >


 • ชาวเขื่อนแม่กวงฯร่วมกันถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ปี2557

  10 ก.ค. 2557

  ชาวเขื่อนแม่กวงฯร่วมกันถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่… เพิ่มเติม > >


 • 13 มิถุนายน 2557 วันครบรอบ 112 ปี กรมชลประทาน

  18 มิ.ย. 2557

  ชาวเขื่อนแม่กวงอุดมธาราร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันครบรอบ… เพิ่มเติม > >


 • ประชุมชี้แจงเกษตรกร เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำ ปี 2557 ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มิถุนายน 2557

  17 มิ.ย. 2557

  ตามแผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ… เพิ่มเติม > >


 • ฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตร 1 วัน โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน

  17 มิ.ย. 2557

  รายงานการโครงการฝึกอบรม ตามแผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ… เพิ่มเติม > >


 • ฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตร 1 วัน โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

  17 มิ.ย. 2557

  ตามแผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ… เพิ่มเติม > >


 • ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานในรั้วโรงเรียน วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน

  17 มิ.ย. 2557

  ตามแผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ… เพิ่มเติม > >


 • ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานในรั้วโรงเรียน วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

  17 มิ.ย. 2557

  ตามแผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ… เพิ่มเติม > >


 • การศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน ผู้นำเกษตรกร ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557

  17 มิ.ย. 2557

  โครงการฝึกอบรม ตามแผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ… เพิ่มเติม > >