ข่าวกิจกรรม


 • การประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

  4 ส.ค. 2558

  อาทิตย์ 2 สค.58 เวลา 14:00-17:00 น.  เพิ่มเติม > >


 • ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

  20 ก.ค. 2558

  ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • จัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ที่ประชุมมีมติให้ชะลอการส่งน้ำไปก่อน โดยกำหนดเริ่มส่งน้ำเพื่อการปลูกข้าวนาปี

  15 ก.ค. 2558

  15 กค. 58 เขื่อนแม่กวงอุดมธาราจัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน… เพิ่มเติม > >


 • ผู้อำนวยการเขื่อนแม่กวงฯ ต้อนรับ นายอำเภอดอยสะเก็ด นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ และชมรมนักปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพอำเภอดอยสะเก็ด

  22 มิ.ย. 2558

  21 มิถุนายน 2558… เพิ่มเติม > >


 • กิจกรรมวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 113 ปี วันศุกร์ 12 มิถุนายน 2558

  15 มิ.ย. 2558

  กิจกรรมวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 113 ปี วันศุกร์… เพิ่มเติม > >


 • ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ

  2 เม.ย. 2558

  นายวุฒิชัย  รักษาสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา

  24 ก.พ. 2558

  โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น… เพิ่มเติม > >


 • สื่อมวลชลดูงานการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวทางพระราชดำริของกรมชลประทาน

  18 ธ.ค. 2557

  สื่อมวลชลดูงานการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวทางพระราชดำริของกรมชลประทาน… เพิ่มเติม > >


 • สื่อมวลชลดูงานการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวทางพระราชดำริของกรมชลประทาน

  18 ธ.ค. 2557

  สื่อมวลชลดูงานการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวทางพระราชดำริของกรมชลประทาน… เพิ่มเติม > >


 • นางสุวรรณา พาศิริ รองเลขาธิการ สำนักงาน กปร. และคณะฯ ตรวจผลการดำเนินงานการปลูกหญ้าแฝกเพื่อเสริมกำลังในดินถมบดอัดแน่นคลองส่งน้ำ

  20 พ.ย. 2557

  นางสุวรรณา  พาศิริ รองเลขาธิการ สำนักงาน… เพิ่มเติม > >


 • นางสุวรรณา พาศิริ รองเลขาธิการ สำนักงาน กปร และคณะ ตรวจผลการดำเนินงานการปลูกหญ้าแฝกเพื่อเสริมกำลังในดินถมบดอัดแน่นคลองส่งน้ำ

  20 พ.ย. 2557

  นางสุวรรณา  พาศิริ รองเลขาธิการ สำนักงาน… เพิ่มเติม > >


 • การประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2557/2558

  14 พ.ย. 2557

  นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน… เพิ่มเติม > >


 • ประชมเรื่องแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกรมชลประทาน ด้านบริหารจัดการน้ำและการจ้างแรงงานภาคเกษตร

  28 ต.ค. 2557

  ประชมเรื่องแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกรมชลประทาน… เพิ่มเติม > >


 • การชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น การสำรวจข้อเท็จจริงในที่ดินจัดสรรอพยพ "ห้วยฮัก/ห้วยเกี๋ยง"

  9 ก.ย. 2557

  การชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น การสำรวจข้อเท็จจริงในที่ดินจัดสรรอพยพ… เพิ่มเติม > >


 • ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่ฯในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงฯ

  3 ก.ย. 2557

  ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่จัดสรรอพยพฯ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >