สาระน่ารู้


 • ”การพิจารณาเครื่องจักรกลงานดิน”

  4 เม.ย. 2561

  การพิจารณาเครื่องจักร เครื่องมือ กรณีงานดำเนินการเอง เครื่องจักรกลที่ใช้สำหรับงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ… เพิ่มเติม >>


 • โครงการไทยนิยม ยั่งยืน คืออะไร?

  27 ก.พ. 2561

  รู้จัก "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" แผนพัฒนาประเทศโครงการใหม่จากรัฐบาล สำคัญยังไง… เพิ่มเติม >>


 • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมชลประทานสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

  23 ก.พ. 2561

  ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมชลประทานสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส… เพิ่มเติม >>