สาระน่ารู้


 • ระบบ SCADA ของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

  28 มี.ค. 2562

                  เขื่อนแม่กวงอุดมธารา  โครงการส่งและบำรุงรักษาแม่กวง … เพิ่มเติม >>


 • คู่มือการวัดปริมาณน้ำในคลองส่งน้ำชลประทานและการสอบเทียบอาคารชลประทาน

  22 มี.ค. 2562

  >>> เพิ่มเติม >>


 • มาตรฐานวัสดุงานคอนกรีตและวัสดุ และงานดิน

  22 มี.ค. 2562

  >>> เพิ่มเติม >>


 • ”การพิจารณาเครื่องจักรกลงานดิน”

  4 เม.ย. 2561

  การพิจารณาเครื่องจักร เครื่องมือ กรณีงานดำเนินการเอง เครื่องจักรกลที่ใช้สำหรับงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ… เพิ่มเติม >>


 • โครงการไทยนิยม ยั่งยืน คืออะไร?

  27 ก.พ. 2561

  รู้จัก "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" แผนพัฒนาประเทศโครงการใหม่จากรัฐบาล สำคัญยังไง… เพิ่มเติม >>


 • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมชลประทานสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

  23 ก.พ. 2561

  ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมชลประทานสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส… เพิ่มเติม >>