โครงการส่งน้ำ และ บำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา | ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา | WELCOME TO WEBSITE MAEKUANGUDOMTHARA


ผู้อำนวยการโครงการ

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร

ผู้อำนวยการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

รายงานสถานะการณ์น้ำ

รายงานสถานะการณ์น้ำ

X

ข้อมูลน้ำในอ่าง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 07.00 น.
ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ระบายออก (ประปาภูมิภาค)
+369.61 ม. 115.189 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 43.798% 35,933 ลบ.ม.
ระเหย 4.181 มม. รั่วซึม น้ำเข้าอ่างฯ วันนี้
31,822 ลบ.ม. 16,745 ลบ.ม. 184,214 ลบ.ม.
น้ำเข้าอ่างสะสม กรกฎาคม 2567 น้ำเข้าอ่างสะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2567
ระบายผ่านอาคาร River/Canal outlet
5,382,463 ลบ.ม. 37,046,157 ลบ.ม. 10.38 ลบ.ม./วินาที
ฝน ฝนสะสม กรกฎาคม 2567 ฝนสะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2567
อุณหภูมิต่ำสุด
0 มม. 51.7 มม. 519.8 มม. 25 องศา

ข่าวเด่นวันนี้