ข่าวกิจกรรม / โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมวางแผนการบริหารจัดการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 13-17 เมย. เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรูณาการหลายภาคส่วน ทั้งท้องที่ท้องถิ่น

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมวางแผนการบริหารจัดการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 13-17 เมย. เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรูณาการหลายภาคส่วน ทั้งท้องที่ท้องถิ่น

14 มี.ค. 2566

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2565เวลา 09.00 น.

          นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วย   นายเกษียร สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายคมสัน วัดเข่ง สบ.คบ.1 แม่กวงอุดมธารา และนายอนุรักษ์ เปี้ยกาวี ชก.คบ.แม่กวอุดมธารา นายพิรุณ หน่อแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองแหย่ง พร้อมด้วย           นายธรรมรัตน์ กิตติวิบูลย์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองแหย่ง นายจำเริญ ศรีวิชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองแหย่ง เข้าร่วมประชุมนอกรอบเพื่อปรึกษา หารือแนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ บริเวณปากทางอุโมงค์ปล่อยน้ำเขื่อนแม่กวง ร่วมกับ นายสมยศ บุญเย็น นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ พร้อมด้วย        นายสุรชัย มงคล กำนันตำบลลวงเหนือ พร้อมนัดประชุมร่วมกัน ระหว่าง ท้องที่ กับ ท้องถิ่น ในวันจันทร์      ที่ 20 มีนาคม 2566 อีกครั้งหนึ่ง ณ ห้องประชุมสำนักงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา