ข่าวกิจกรรม


 • ติดตามการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี ๖๔/๖๕ คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร

  19 ม.ค. 2565

  วันพุธที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดธารา ติดตามการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี ๖๔/๖๕ คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร… เพิ่มเติม > >


 • ร่วมลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำทดแทนที่บริเวณฝายชั่วคราว

  19 ม.ค. 2565

  วันพุธที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดธารา มอบหมายให้นายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายสมชาย วัฒนพงษ์ สบ.๑.คบ.แม่กวงอุดมธารา และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่ตำบลแม่ปูคา… เพิ่มเติม > >


 • เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการกำหนดแผนการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราในฤดูแล้งปี ๒๕๖๔/๖๕

  10 ม.ค. 2565

  วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธุ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา และหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่… เพิ่มเติม > >


 • ร่วมมอบกระเช้าของขวัญพร้อมขอพรจากนายสุดชาย พรหมมลมาศ ผส.ชป.๑ และผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ ๑

  4 ม.ค. 2565

  วันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธุ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา และ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมมอบกระเช้าของขวัญพร้อมขอพรจากนายสุดชาย… เพิ่มเติม > >


 • ร่วมประชุมชี้แจงและพิจารณาแผนการดำเนินงานของกลุ่มฯ ประจำปี ๒๕๖๕

  4 ม.ค. 2565

  วันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธุ์ เด็ดขาด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมเขื่อนแม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ในการแก้ไขปัญหาอุปโภคบริโภค พื้นที่ตำบลแม่โป่ง และ ตำบลป่าไผ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

  27 ธ.ค. 2564

  วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ จันทะมงคล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่… เพิ่มเติม > >


 • จัดนิทรรศการงานวันเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field day)

  23 ธ.ค. 2564

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน… เพิ่มเติม > >


 • ประชุมหารือประจำเดือนธันวาคม ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

  23 ธ.ค. 2564

  วันพุธ ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วย นายธีรพันธุ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา  นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา … เพิ่มเติม > >


 • นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา พร้อมคณะผู้ติดตามและคณะสื่อมวลชน ได้ให้เกียรติเดินทางเข้าเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

  16 ธ.ค. 2564

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.  นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑  พร้อมด้วยนายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • จัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี ๒๕๖๔/๖๕

  14 ธ.ค. 2564

  วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม

  14 ธ.ค. 2564

  วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน… เพิ่มเติม > >


 • กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การพัฒนาเก็บขยะสิ่งปฏิกูล (BigCianmingDay) ร่วมกับ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

  9 ธ.ค. 2564

            นายอัธยา อรรณพเพ็ชร  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ จัดให้มีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การพัฒนาเก็บขยะสิ่งปฏิกูล… เพิ่มเติม > >


 • ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  25 พ.ย. 2564

  วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.          นายอัธยา อรรณพเพ็ชร   ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา  พร้อมด้วย   นายธีรพันธุ์ เด็ดขาด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม… เพิ่มเติม > >


 • ประชุมติดตามผลการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน และแจ้งประชาสัมพันธ์สถานการณ์ การพร้อมวางแผนในการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง

  8 ต.ค. 2564

             วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564  เวลา 10.00 น.  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนาย    วิบูลย์ชัย สรณ์สิริพีรวัฒน์ ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ… เพิ่มเติม > >


 • งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

  30 ก.ย. 2564

               โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราจัดพิธีอำลาชีวิตราชการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564 ด้วยการแสดงมุทิตาคารวะ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 11.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บนสันเขื่อนแม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >