ข่าวกิจกรรม


 • วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ

  25 ธ.ค. 2566

             นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพะเยา ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาประชาชนในกรณีที่อาศัยในเขตพื้นที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.35 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) และคณะ “ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด”

  25 ธ.ค. 2566

           ที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่… เพิ่มเติม > >


 • วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 08.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ต้อนรับอธิบดีกรมชลประทาน ตรวจความพร้อมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ

  25 ธ.ค. 2566

              นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

  25 ธ.ค. 2566

  ขอแสดงความยินดีกับ นายชูชาติ รักจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมชลประทาน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพิ่มเติม > >


 • วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สนับสนุนการฝึกบินควบคุมไฟป่าและหมอกควัน

  25 ธ.ค. 2566

                 นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา ให้การสนับสนุนกองทัพอากาศ อนุญาตให้เฮลิคอปเตอร์ดำเนินการดูดน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อการฝึกซ้อมในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน… เพิ่มเติม > >


 • วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ให้การต้อนรับ นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอดอยสะเก็ด เยี่ยมชมเขื่อนแม่กวงฯพร้อมรับฟังบรรยายสรุป ผลการดำเนินงานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

  25 ธ.ค. 2566

                นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมต้อนรับ นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอดอยสะเก็ด… เพิ่มเติม > >


 • วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมพิจารณาวางแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2566/67

  15 ธ.ค. 2566

            นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายเกษียร สฤษดิกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา นายคมสัน วัดเข่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่… เพิ่มเติม > >


 • วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงซักซ้อมและเตรียมความพร้อม

  15 ธ.ค. 2566

           นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายอนุรักษ์ เปี้ยกาวี ชก.คบ.แม่กวงอุดมธารา นางสาวสุภัสรา ปิงอินถา พด.คบ.แม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • ทรงพระเจริญ 7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ

  7 ธ.ค. 2566

  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 07.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

  5 ธ.ค. 2566

          นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้ นายเกษียร์ สฤดิษกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วยนายปวเรศ กมุทโยธิน… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา รายงานสภาพความมั่งคงแข็งแรงเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจากเหตุการเกิดแผ่นดินไหว

  17 พ.ย. 2566

          ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.37 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา ได้รับแจ้งการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดเชียงตุง ประเทศเมียนมา ( Myanmar ) ความรุนแรงขนาด… เพิ่มเติม > >


 • วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่

  17 พ.ย. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ ภิรมย์ สบ.2.คบ.แม่กวงอุดมธาราและนายอธิการ แสนสุวรรณศรี นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการส่งน้ำ ฤดูนาปี… เพิ่มเติม > >


 • วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมการ Kick Off กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวา

  15 พ.ย. 2566

            นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธ์ เด็ดขาด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  นายเกษียร สฤษดิกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมพิจารณาเพื่อวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67

  14 พ.ย. 2566

           นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายเกษียร สฤษดิกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา นายคมสัน วัดเข่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่… เพิ่มเติม > >


 • วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สถานภาพความมั่นคงแข็งแรงเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

  9 พ.ย. 2566

             โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราได้ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย อำเภอสันทราย อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง อำเภอบ้านธิ และอำเภอเมืองลำพูน … เพิ่มเติม > >