ข่าวกิจกรรม


 • ประชุมพิจารณาและวางแผนการส่งน้ำในฤดูฝน ปี พ.ศ.2562

  13 ก.ย. 2562

            นายปิยภัทร  สายเมฆ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน… เพิ่มเติม > >


 • เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่

  2 ก.ย. 2562

         นายกิตติ์วริศ  ภัคเชียรโชติ  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่… เพิ่มเติม > >


 • เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

  2 ส.ค. 2562

                  นายธีรพันธุ์  เด็ดขาด … เพิ่มเติม > >


 • ประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำ และขอความร่วมมือเกษตรกรเลื่อนการเพาะปลูก

  23 ก.ค. 2562

  วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เวลา 10.00 น.… เพิ่มเติม > >


 • ประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี พ.ศ.2562

  2 ก.ค. 2562

  วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น.… เพิ่มเติม > >


 • การฝึกอบรม การจัดการความรู้ (Knowledge Management) "การใช้ประโยชน์จากพลังงานเแสงอาทิตย์ (Solar Cell)"

  22 พ.ค. 2562

            วันพุธที่ 22 พฤษภาคม… เพิ่มเติม > >


 • ร่วมเสวนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Agriculture lrrigation and water resource managemen”

  13 พ.ค. 2562

           นายเจนศักดิ์  ลิมปิติ… เพิ่มเติม > >


 • “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน”

  26 เม.ย. 2562

  วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. โครงการ… เพิ่มเติม > >


 • จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

  18 เม.ย. 2562

  วันที่ 12-18 เมษายน พ.ศ. 2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา … เพิ่มเติม > >


 • ร่วมประชุมมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่

  5 เม.ย. 2562

  วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นายธีรพันธุ์ … เพิ่มเติม > >


 • ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการท้องถิ่น วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  12 มี.ค. 2562

  วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น.… เพิ่มเติม > >


 • ลงพื้นที่ติดตามการสูบน้ำช่วยเหลือการปลูกพืชฤดูแล้ง (พื้นที่นาปรัง)

  12 มี.ค. 2562

  วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายปิยภัทร … เพิ่มเติม > >


 • เวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

  12 มี.ค. 2562

  วันที่ 6 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายกิตติ์วริศ … เพิ่มเติม > >


 • ปฏิบัติการดับไฟป่าบริเวณสันเขื่อนแม่กวงอุดมธาราฝั่งขวา

  27 ก.พ. 2562

  วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  เวลา 10.00… เพิ่มเติม > >


 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน

  27 ก.พ. 2562

  วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 คณะเศรษฐศาสตร์… เพิ่มเติม > >