ข่าวกิจกรรม


 • ร่วมประชุมซักซ้อมการชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  5 ก.ค. 2565

  วันอาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธุ์ เด็ดขาด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย… เพิ่มเติม > >


 • ดำเนินการขุดลอกลำเหมืองแม่ลายก่อนถึงประตูระบายน้ำแม่โป่ง(แม่ก๊ะ) เพื่อรองรับในช่วงฤดูน้ำหลาก

  5 ก.ค. 2565

  วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา 13.00 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมด้วยนายนนทวัฒน์… เพิ่มเติม > >


 • ลงพื้นที่กำจัดวัชพืชบริเวณประตูระบายน้ำเหมืองแม่ลาย

  5 ก.ค. 2565

  วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นายคมสัน วัดเข่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยนายอนุรักษ์… เพิ่มเติม > >


 • ลงพื้นที่ตรวจสอบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ช่วง กม. ๖+๐๐๐ ถึง กม. ๗+๐๐๐ (บ่อดิน)

  5 ก.ค. 2565

  วันพุธ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นายธีรพันธุ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธาราและนายคมสัน วัดเข่ง… เพิ่มเติม > >


 • ให้การต้อนรับ การลงพื้นที่ตรวจราชการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

  29 มิ.ย. 2565

  วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมเดินทางให้การต้อนรับ การลงพื้นที่ตรวจราชการของ พลเอกประยุทธ์… เพิ่มเติม > >


 • ประชุม หารือ แนวทางการปฏิบัติงาน ปี ๖๖ และ ปี ๖๗ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ของท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งอธิบดีกรมชลประทาน

  24 มิ.ย. 2565

  ประชุม หารือ แนวทางการปฏิบัติงาน ปี ๖๖ และ ปี ๖๗ ในทุกมิติ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธุ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • ลงพื้นที่ดำเนินการกำจัดวัชพืชเหมืองเกาะมะตัน

  24 มิ.ย. 2565

  วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นายคมสัน วัดเข่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ ลงพื้นที่ดำเนินการกำจัดวัชพืชเหมืองเกาะมะตัน… เพิ่มเติม > >


 • กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำสายใหญ่ผาแตกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งน้ำ

  20 มิ.ย. 2565

  วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ สบ.๒.คบ.แม่กวงอุดมธารา ร่วมกับนายวิบูลย์ชัย… เพิ่มเติม > >


 • ร่วมกันกำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำเหมืองปู่เห็น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถึงการส่งน้ำ

  20 มิ.ย. 2565

  วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นายคมสัน วัดเข่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่… เพิ่มเติม > >


 • ร่วมประชุมหารือเรื่องขุดลอกคลองเกาะมะตัน

  20 มิ.ย. 2565

  วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นายธีรพันธุ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายคมสัน วัดเข่ง สบ.๑.คบ.แม่กวงอุดมธารา ร่วมกับนายสมยศ… เพิ่มเติม > >


 • เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

  17 มิ.ย. 2565

  วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธุ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายคมสัน… เพิ่มเติม > >


 • ลงพื้นที่สำรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามของวิวทิวทัศน์เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

  15 มิ.ย. 2565

  วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายอนุรักษ์ เปี้ยกาวี ชก.คบ.แม่กวงอุดมธารา และนายภมร เพชระบูรณิน นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ลงพื้นที่สำรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามของวิวทิวทัศน์เขื่อนแม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • ร่วมกิจกรรมกำจัดวัชพืชบริเวณเขื่อนหลักและเขื่อนฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา อันเนื่องมาจากวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ ๑๒๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

  13 มิ.ย. 2565

  วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายคมสัน วัดเข่ง สบ.๑.คบ.แม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • กิจกรรมทำบุญตักบาตรนิทรรศการ ๑๒๐ ปี ชลประทาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ ๑๒๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

  13 มิ.ย. 2565

  วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธุ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการฯ… เพิ่มเติม > >


 • จัดกิจกรรมทำบุญสืบชะตาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ ๑๒๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

  13 มิ.ย. 2565

  วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธุ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายคมสัน… เพิ่มเติม > >