ข่าวกิจกรรม


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมประเมินผลการส่งน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ.2563 และหารือแผนการส่งน้ำฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2563/2564

  2 พ.ย. 2563

  วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เวลา 13.00 น.… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จัดประชุมสัมมนาวิชาการ Big Data & Cloud Computing 2020

  27 ต.ค. 2563

  วันอังคาร 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น.      … เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ประจำปี พ.ศ. 2563

  22 ต.ค. 2563

  วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น.  … เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดใหม่ชลประทานชูชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

  18 ต.ค. 2563

  วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563 … เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดใหม่ชลประทาน ประจำปี 2563

  17 ต.ค. 2563

  วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น.    … เพิ่มเติม > >


 • ประชุมหารือกำหนดแผนงานประจำปีงบประมาณ 2564

  7 ต.ค. 2563

  วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา… เพิ่มเติม > >


 • สชป.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

  31 ก.ค. 2563

  สำนักงานชลประทานที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เพิ่มเติม > >


 • คบ.แม่กวงฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมฯ 118 ปี

  12 มิ.ย. 2563

  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • คบ.แม่กวงฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมฯ 118 ปี

  12 มิ.ย. 2563

  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • ประชุมติดตามและประเมินผลการส่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2562/2563

  5 มี.ค. 2563

  วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา… เพิ่มเติม > >


 • ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำตามแผนการใช้เครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง และอุปโภค - บริโภค ปี 2562/63

  21 ม.ค. 2563

  วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 นายกิตติ์วริศ… เพิ่มเติม > >


 • ประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  25 ธ.ค. 2562

  วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายกิตติ์วริศ … เพิ่มเติม > >


 • นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

  13 พ.ย. 2562

  วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น.… เพิ่มเติม > >


 • กรมทรัพยากรธรณี เข้าศึกษาดูงานเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

  8 พ.ย. 2562

  วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  … เพิ่มเติม > >


 • ประชุมพิจารณาและวางแผนการส่งน้ำในฤดูฝน ปี พ.ศ.2562

  13 ก.ย. 2562

            นายปิยภัทร  สายเมฆ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน… เพิ่มเติม > >