ข่าวกิจกรรม


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมต้อนรับคณะองคมนตรี ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคเหนือ วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 11.00 น.

  22 มี.ค. 2566

   นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต        พุกผาสุก องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง และนายจรัลธาดา… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เตรียมความพร้อมต้อนรับ องคมนตรี ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

  17 มี.ค. 2566

  วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น.           นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วย    นายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา และนายอนุรักษ์… เพิ่มเติม > >


 • วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น.

  15 มี.ค. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา ติดตามการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำฯที่… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมเพื่อประเมินผลการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2565/66

  14 มี.ค. 2566

  วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น.  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายเกษียร สฤษดิกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมวางแผนการบริหารจัดการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 13-17 เมย. เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรูณาการหลายภาคส่วน ทั้งท้องที่ท้องถิ่น

  14 มี.ค. 2566

  วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2565เวลา 09.00 น.           นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วย   นายเกษียร สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายคมสัน วัดเข่ง… เพิ่มเติม > >


 • ต้อนรับนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการการปฏิบัติงาน

  28 ก.พ. 2566

  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ต้อนรับรองอธิบดีกรมชลประทานและคณะ ตรวจราชการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายอัธยา… เพิ่มเติม > >


 • ประชุมแผนปฏิบัติการเตรียมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  28 ก.พ. 2566

  ประชุมแผนปฏิบัติการเตรียมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา … เพิ่มเติม > >


 • เข้าร่วมกิจกรรม“ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  24 ก.พ. 2566

  เนื่องในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ ภิรมย์ สบ.๒.คบ.แม่กวงอุดมธารา  ร่วมกับโครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม“ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่… เพิ่มเติม > >


 • ลงพื้นที่ในการตรวจสอบเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนสาย ชม.3044

  21 ก.พ. 2566

  วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา ร่วมกับ เทศบาลตำบลลวงเหนือ และแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ลงพื้นที่ในการตรวจสอบเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนสาย… เพิ่มเติม > >


 • ต้อนรับนายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

  13 ก.พ. 2566

  วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 10.30 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา นายธีรพันธ์ เด็ดขาด        หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการฯแม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • ร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางปฏิบัติของกรมชลประทาน

  10 ก.พ. 2566

  วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖6 เวลา 90.0๐ น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายเกษียร สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา      นายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายทวีศักดิ์… เพิ่มเติม > >


 • เข้าร่วมประชุม ติดตาม ประเมินผลการส่งน้ำฤดูแล้ง หลังเสร็จสิ้นรอบ 3

  2 ก.พ. 2566

  วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายเกษียร สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา      นายคมสัน วัดเข่ง สบ.๑.คบ.แม่กวงอุดมธารา  นายทวีศักดิ์… เพิ่มเติม > >


 • ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆประจำเดือน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  27 ม.ค. 2566

  วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.๒๕๖6 เวลา 10.0๐ น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายเกษียร สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • ให้สัมภาษณ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ.ประตูน้ำระบายน้ำแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำ

  27 ม.ค. 2566

  วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ ภิรมย์ สบ.๒.คบ.แม่กวงอุดมธารา และนายทวีศักดิ์ ปานาเขียว ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ปูคา ให้สัมภาษณ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ… เพิ่มเติม > >


 • เข้าร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปแก่วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ

  23 ม.ค. 2566

  วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 10.30 น. นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา นายธีรพันธ์ เด็ดขาด… เพิ่มเติม > >