ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 4 ต.ค. 2565 ปริมาณน้ำวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 3 ต.ค. 2565 ปริมาณน้ำวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 29 ก.ย. 2565 ปริมาณน้ำวันที่ 29 กันยายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 28 ก.ย. 2565 ปริมาณน้ำวันที่ 28 กันยายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 27 ก.ย. 2565 ปริมาณน้ำวันที่ 27 กันยายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 23 ก.ย. 2565 ปริมาณน้ำวันที่ 23 กันยายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 22 ก.ย. 2565 ปริมาณน้ำวันที่ 22 กันยายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 21 ก.ย. 2565 ปริมาณน้ำวันที่ 21 กันยายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 20 ก.ย. 2565 ปริมาณน้ำวันที่ 20 กันยายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 19 ก.ย. 2565 ปริมาณน้ำวันที่ 19 กันยายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 16 ก.ย. 2565 ปริมาณน้ำวันที่ 16 กันยายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 15 ก.ย. 2565 ปริมาณน้ำวันที่ 15 กันยายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 14 ก.ย. 2565 ปริมาณน้ำวันที่ 14 กันยายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 13 ก.ย. 2565 ปริมาณน้ำวันที่ 13 กันยายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 12 ก.ย. 2565 ปริมาณน้ำวันที่ 12 กันยายน 2565 ดูรายละเอียด