ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 15 ก.ค. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 12 ก.ค. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 8 ก.ค. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 4 ก.ค. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 3 ก.ค. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 1 ก.ค. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 28 มิ.ย. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 26 มิ.ย. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 24 มิ.ย. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 18 มิ.ย. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 17 มิ.ย. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 13 มิ.ย. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 12 มิ.ย. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 5 มิ.ย. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 4 มิ.ย. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียด