ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 1 ส.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 31 ก.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 30 ก.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 29 ก.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 28 ก.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 27 ก.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 26 ก.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 25 ก.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 24 ก.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 23 ก.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 22 ก.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 21 ก.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 20 ก.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 19 ก.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 18 ก.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด