ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 11 พ.ค. 2565 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 2 พ.ค. 2565 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 28 เม.ย. 2565 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 28 เมษายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 18 เม.ย. 2565 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 18 เมษายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 11 เม.ย. 2565 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 11 เมษายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 8 เม.ย. 2565 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 8 เมษายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 4 เม.ย. 2565 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 4 เมษายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 1 เม.ย. 2565 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 1 เมษายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 28 มี.ค. 2565 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 28 มีนาคม 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 28 มี.ค. 2565 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 28 มีนาคม 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 25 มี.ค. 2565 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 22 มี.ค. 2565 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 22 มีนาคม 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 21 มี.ค. 2565 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 21 มีนาคม 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 18 มี.ค. 2565 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่18 มีนาคม 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 14 มี.ค. 2565 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 14 มีนาคม 2565 ดูรายละเอียด