ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 19 ก.ย. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 19 กันยายน 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 18 ก.ย. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 18 กันยายน 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 16 ก.ย. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 16 กันยายน 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 12 ก.ย. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 12 กันยายน 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 10 ก.ย. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 10 กันยายน 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 9 ก.ย. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 9 กันยายน 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 4 ก.ย. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 4 กันยายน 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 3 ก.ย. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 3 กันยายน 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 2 ก.ย. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 2 กันยายน 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 30 ส.ค. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 29 ส.ค. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 27 ส.ค. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 26 ส.ค. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 22 ส.ค. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 20 ส.ค. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียด