ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 25 พ.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 24 พ.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 23 พ.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 22 พ.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 21 พ.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 20 พ.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 19 พ.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 18 พ.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 17 พ.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 16 พ.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 15 พ.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 14 พ.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 13 พ.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 12 พ.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 11 พ.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด