ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 31 ม.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 31 มกราคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 30 ม.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 30 มกราคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 27 ม.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 27 มกราคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 26 ม.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 26 มกราคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 23 ม.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 23 มกราคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 19 ม.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 19 มกราคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 19 ม.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 1 ธ.ค. 2565 ปริมาณน้ำวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 30 พ.ย. 2565 ปริมาณน้ำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 29 พ.ย. 2565 ปริมาณน้ำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 28 พ.ย. 2565 ปริมาณน้ำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 25 พ.ย. 2565 ปริมาณน้ำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 24 พ.ย. 2565 ปริมาณน้ำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 23 พ.ย. 2565 ปริมาณน้ำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ดูรายละเอียด
วันที่ 22 พ.ย. 2565 ปริมาณน้ำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ดูรายละเอียด