ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 9 ก.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 8 ก.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 2 ก.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 1 ก.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 30 มิ.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 30 มิถุนายน ดูรายละเอียด
วันที่ 29 มิ.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 23 มิ.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 22 มิ.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 12 มิ.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 11 มิ.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 10 มิ.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 9 มิ.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 5 มิ.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 27 พ.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 21 พ.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ดูรายละเอียด