ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 4 ต.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 1 ต.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 27 ก.ย. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 23 ก.ย. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 22 ก.ย. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 21 ก.ย. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 20 ก.ย. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวนประจำวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 17 ก.ย. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 16 ก.ย. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 15 ก.ย. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 14 ก.ย. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 13 ก.ย. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 12 ก.ย. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 11 ก.ย. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 10 ก.ย. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด