ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 1 มิ.ย. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 30 พ.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 29 พ.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 26 พ.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 25 พ.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 24 พ.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 23 พ.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 22 พ.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 18 พ.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 16 พ.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 15 พ.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 12 พ.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 11 พ.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 10 พ.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 8 พ.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ดูรายละเอียด