ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 28 ม.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 28 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 24 ม.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 24 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 22 ม.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 22 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 20 ม.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 20 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 16 ม.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 16 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 15 ม.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 15 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 14 ม.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 14 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 13 ม.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 13 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 10 ม.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 10 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 9 ม.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 9 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 6 ม.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 6 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 3 ม.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 3 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 26 ธ.ค. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 25 ธ.ค. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 24 ธ.ค. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ดูรายละเอียด