ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 8 เม.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 8 เมษายน 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 7 เม.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 7 เมษายน 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 3 เม.ย. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 3 เมษายน 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 31 มี.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 30 มี.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 27 มี.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 26 มี.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 23 มี.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 20 มี.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 17 มี.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 16 มี.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 10 มี.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 6 มี.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 3 มี.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 24 ก.พ. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ดูรายละเอียด