ข่าวกิจกรรม / ต้อนรับนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการการปฏิบัติงาน

ต้อนรับนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการการปฏิบัติงาน

28 ก.พ. 2566

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา
ต้อนรับรองอธิบดีกรมชลประทานและคณะ ตรวจราชการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น.
นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ร่วมต้อนรับนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการการปฏิบัติงานของโครงการส่งน้ำและบำรุงแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุดต่อประชาชน สมดังคำที่กล่าวว่า “งานชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย” ณ ห้องประชุมนาคาภิรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา