โครงการส่งน้ำ และ บำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา | ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา | WELCOME TO WEBSITE MAEKUANGUDOMTHARA


ผู้อำนวยการโครงการ

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร

ผู้อำนวยการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

รายงานสถานะการณ์น้ำ

รายงานสถานะการณ์น้ำ

X

ข้อมูลน้ำในอ่าง

วันที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น.
ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ระบายออก (ประปาภูมิภาค)
+370.922 ม. 125.744 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 47.811% 38,172 ลบ.ม.
ระเหย 4.79 มม. รั่วซึม น้ำเข้าอ่างฯ วันนี้
37,455 ลบ.ม. 17,985 ลบ.ม. 152,612 ลบ.ม.
น้ำเข้าอ่างสะสม มิถุนายน 2567 น้ำเข้าอ่างสะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2567
ระบายผ่านอาคาร River/Canal outlet
6,922,075 ลบ.ม. 27,920,254 ลบ.ม. 0.58 ลบ.ม./วินาที
ฝน ฝนสะสม มิถุนายน 2567 ฝนสะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2567
อุณหภูมิต่ำสุด
0 มม. 140.1 มม. 281.9 มม. 25 องศา

ข่าวเด่นวันนี้