รายงานสถานะการณ์น้ำ

รายงานสถานะการณ์น้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นแรงงานชั่วคราวไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561      ด้วยกรมชลประทานมีโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร…

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมชลประทานสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมชลประทานสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส…

ดาวน์โหลดเอกสาร

รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควัน

โดยไม่ต้องคาดเดา ถึงเดือนกุมภาพันธุ์-มีนาคมทีไรสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือก็เริ่มเป็นประเด็นข่าวราวกับนัดกันไว้ล่วงหน้า…

ดาวน์โหลดเอกสาร


admin-login