โครงการส่งน้ำ และ บำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา | ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา | WELCOME TO WEBSITE MAEKUANGUDOMTHARA


ผู้อำนวยการโครงการ

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร

ผู้อำนวยการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

รายงานสถานะการณ์น้ำ

รายงานสถานะการณ์น้ำ

X

ข้อมูลน้ำในอ่าง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น.
ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ระบายออก (ประปาภูมิภาค)
+377.9 ม. 187.262 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 71.202% 42,552 ลบ.ม.
ระเหย 4.438 มม. รั่วซึม น้ำเข้าอ่างฯ วันนี้
38,759 ลบ.ม. 22,707 ลบ.ม. 52,934 ลบ.ม.
น้ำเข้าอ่างสะสม กุมภาพันธ์ 2567 น้ำเข้าอ่างสะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2567
ระบายผ่านอาคาร River/Canal outlet
3,788,248 ลบ.ม. 9,166,317 ลบ.ม. 11.73 ลบ.ม./วินาที
ฝน ฝนสะสม กุมภาพันธ์ 2567 ฝนสะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2567
อุณหภูมิต่ำสุด
0 มม. 0 มม. 0.4 มม. 19 องศา

ข่าวเด่นวันนี้