โครงการส่งน้ำ และ บำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา | ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา | WELCOME TO WEBSITE MAEKUANGUDOMTHARA


ผู้อำนวยการโครงการ

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร

ผู้อำนวยการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

รายงานสถานะการณ์น้ำ

รายงานสถานะการณ์น้ำ

X

ข้อมูลน้ำในอ่าง

วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น.
ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ระบายออก (ประปาภูมิภาค)
+374.92 ม. 159.321 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 60.578% 43,838 ลบ.ม.
ระเหย 4.293 มม. รั่วซึม น้ำเข้าอ่างฯ วันนี้
35,787 ลบ.ม. 20,841 ลบ.ม. 887,190 ลบ.ม.
น้ำเข้าอ่างสะสม กันยายน 2566 น้ำเข้าอ่างสะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2566
ระบายผ่านอาคาร River/Canal outlet
34,024,258 ลบ.ม. 86,772,642 ลบ.ม. 4.58 ลบ.ม./วินาที
ฝน ฝนสะสม กันยายน 2566 ฝนสะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2566
อุณหภูมิต่ำสุด
2.4 มม. 197.2 มม. 752.2 มม. 25 องศา

ข่าวเด่นวันนี้