โครงการส่งน้ำ และ บำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา | ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา | WELCOME TO WEBSITE MAEKUANGUDOMTHARA


ผู้อำนวยการโครงการ

นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

รายงานสถานะการณ์น้ำ

รายงานสถานะการณ์น้ำ

X

การเพาะปลูก

แผน 148,400 ไร่ ผล 148,400 ไร่ (100%)
ข้าว
แผน 120,133 ไร่
ผล 120,133 ไร่
พืชสวน
แผน 25,055 ไร่
ผล 25,055 ไร่
บ่อปลา
แผน 3,212 ไร่
ผล 3,212 ไร่
อื่นๆ
แผน 0 ไร่
ผล 0 ไร่

ข่าวเด่นวันนี้