โครงการส่งน้ำ และ บำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา | ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา | WELCOME TO WEBSITE MAEKUANGUDOMTHARA


ผู้อำนวยการโครงการ

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร

ผู้อำนวยการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

รายงานสถานะการณ์น้ำ

รายงานสถานะการณ์น้ำ

X

ข้อมูลน้ำในอ่าง

วันที่ 04 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น.
ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ระบายออก (ประปาภูมิภาค)
+381.35 ม. 222.122 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 84.457% 49 ลบ.ม.
ระเหย 4.161 มม. รั่วซึม น้ำเข้าอ่างฯ วันนี้
44,456 ลบ.ม. 29,915 ลบ.ม. 1,701,141 ลบ.ม.
น้ำเข้าอ่างสะสม ตุลาคม 2565 น้ำเข้าอ่างสะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2565
ระบายผ่านอาคาร River/Canal outlet
5,185,319 ลบ.ม. 210,028,626 ลบ.ม. 0.58 ลบ.ม./วินาที
ฝน ฝนสะสม ตุลาคม 2565 ฝนสะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2565
อุณหภูมิต่ำสุด
12.8 มม. 20.2 มม. 1525.6 มม. 25 องศา

ข่าวเด่นวันนี้