โครงการส่งน้ำ และ บำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา | ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา | WELCOME TO WEBSITE MAEKUANGUDOMTHARA


ผู้อำนวยการโครงการ

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร

ผู้อำนวยการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

รายงานสถานะการณ์น้ำ

รายงานสถานะการณ์น้ำ

X

ข้อมูลน้ำในอ่าง

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น.
ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ระบายออก (ประปาภูมิภาค)
+370.49 ม. 122.115 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 46.432% 33,866 ลบ.ม.
ระเหย 4.074 มม. รั่วซึม น้ำเข้าอ่างฯ วันนี้
31,553 ลบ.ม. 17,039 ลบ.ม. 2,789,612 ลบ.ม.
น้ำเข้าอ่างสะสม สิงหาคม 2565 น้ำเข้าอ่างสะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2565
ระบายผ่านอาคาร River/Canal outlet
29,092,285 ลบ.ม. 97,591,612 ลบ.ม. 4.28 ลบ.ม./วินาที
ฝน ฝนสะสม สิงหาคม 2565 ฝนสะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2565
อุณหภูมิต่ำสุด
45.8 มม. 118.1 มม. 1007.8 มม. 24 องศา

ข่าวเด่นวันนี้