โครงการส่งน้ำ และ บำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา | ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา | WELCOME TO WEBSITE MAEKUANGUDOMTHARA


ผู้อำนวยการโครงการ

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร

ผู้อำนวยการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

รายงานสถานะการณ์น้ำ

รายงานสถานะการณ์น้ำ

X

ข้อมูลน้ำในอ่าง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น.
ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ระบายออก (ประปาภูมิภาค)
+366.73 ม. 94.455 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 35.914% 31,167 ลบ.ม.
ระเหย 5.761 มม. รั่วซึม น้ำเข้าอ่างฯ วันนี้
14,494 ลบ.ม. 39,762 ลบ.ม. 894,423 ลบ.ม.
น้ำเข้าอ่างสะสม พฤษภาคม 2565 น้ำเข้าอ่างสะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2565
ระบายผ่านอาคาร River/Canal outlet
16,065,231 ลบ.ม. 31,705,096 ลบ.ม. 0.579 ลบ.ม./วินาที
ฝน ฝนสะสม พฤษภาคม 2565 ฝนสะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2565
อุณหภูมิต่ำสุด
1.4 มม. 240.7 มม. 482 มม. 25 องศา

ข่าวเด่นวันนี้