รายงานสถานะการณ์น้ำ

รายงานสถานะการณ์น้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน…

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน (ข้าวนาปี) ปี พ.ศ. 2561

     ด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา…

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นแรงงานชั่วคราวไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561      ด้วยกรมชลประทานมีโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร…

ดาวน์โหลดเอกสาร


admin-login