โครงการส่งน้ำ และ บำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา | ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา | WELCOME TO WEBSITE MAEKUANGUDOMTHARA


ผู้อำนวยการโครงการ

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร

ผู้อำนวยการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

รายงานสถานะการณ์น้ำ

รายงานสถานะการณ์น้ำ

X

ข้อมูลน้ำในอ่าง

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น.
ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ระบายออก (ประปาภูมิภาค)
+365.81 ม. 87.641 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 33.324% 31,834 ลบ.ม.
ระเหย 3.487 มม. รั่วซึม น้ำเข้าอ่างฯ วันนี้
23,331 ลบ.ม. 13,382 ลบ.ม. 324,546 ลบ.ม.
น้ำเข้าอ่างสะสม มกราคม 2565 น้ำเข้าอ่างสะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2565
ระบายผ่านอาคาร River/Canal outlet
3,451,826 ลบ.ม. 3,451,826 ลบ.ม. 0.58 ลบ.ม./วินาที
ฝน ฝนสะสม มกราคม 2565 ฝนสะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2565
อุณหภูมิต่ำสุด
19.2 มม. 35.6 มม. 35.6 มม. 17 องศา

ข่าวเด่นวันนี้