โครงการส่งน้ำ และ บำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา | ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา | WELCOME TO WEBSITE MAEKUANGUDOMTHARA


ผู้อำนวยการโครงการ

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร

ผู้อำนวยการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

รายงานสถานะการณ์น้ำ

รายงานสถานะการณ์น้ำ

X

ข้อมูลน้ำในอ่าง

วันที่ 06 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น.
ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ระบายออก (ประปาภูมิภาค)
+367.02 ม. 96.543 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 36.71% 36,351 ลบ.ม.
ระเหย 4.181 มม. รั่วซึม น้ำเข้าอ่างฯ วันนี้
29,279 ลบ.ม. 14,706 ลบ.ม. 245,290 ลบ.ม.
น้ำเข้าอ่างสะสม กรกฎาคม 2565 น้ำเข้าอ่างสะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2565
ระบายผ่านอาคาร River/Canal outlet
2,019,972 ลบ.ม. 43,966,350 ลบ.ม. 14.4 ลบ.ม./วินาที
ฝน ฝนสะสม กรกฎาคม 2565 ฝนสะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2565
อุณหภูมิต่ำสุด
0 มม. 7.6 มม. 606.9 มม. 25 องศา

ข่าวเด่นวันนี้