โครงการส่งน้ำ และ บำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา | ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา | WELCOME TO WEBSITE MAEKUANGUDOMTHARA


ผู้อำนวยการโครงการ

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร

ผู้อำนวยการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

รายงานสถานะการณ์น้ำ

รายงานสถานะการณ์น้ำ

X

ข้อมูลน้ำในอ่าง

วันที่ 14 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น.
ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ระบายออก (ประปาภูมิภาค)
+373.352 ม. 146.152 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 55.571% 41,550 ลบ.ม.
ระเหย 6.313 มม. รั่วซึม น้ำเข้าอ่างฯ วันนี้
51,418 ลบ.ม. 19,547 ลบ.ม. 47,694 ลบ.ม.
น้ำเข้าอ่างสะสม เมษายน 2567 น้ำเข้าอ่างสะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2567
ระบายผ่านอาคาร River/Canal outlet
1,452,060 ลบ.ม. 15,125,359 ลบ.ม. 13.23 ลบ.ม./วินาที
ฝน ฝนสะสม เมษายน 2567 ฝนสะสมตั้งแต่
1 ม.ค. 2567
อุณหภูมิต่ำสุด
0 มม. 0.4 มม. 50 มม. 25 องศา

ข่าวเด่นวันนี้