ข่าวสารประชาสัมพันธ์

12 ม.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์คู่มือการบริหารจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำปิงตอนบน ( จังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน ) อ่านข่าว
28 ต.ค. 2563 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านข่าว
28 ต.ค. 2563 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สบ.1 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านข่าว
28 ต.ค. 2563 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สบ.2 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านข่าว
28 ต.ค. 2563 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สบ.3 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านข่าว
28 ต.ค. 2563 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สบ.4 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านข่าว
4 มี.ค. 2563 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา อ่านข่าว
4 มี.ค. 2563 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายช่างกล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา อ่านข่าว
4 มี.ค. 2563 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สบ.4 อ่านข่าว
4 มี.ค. 2563 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สบ.3 อ่านข่าว
4 มี.ค. 2563 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สบ.2 อ่านข่าว
4 มี.ค. 2563 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สบ.1 อ่านข่าว
20 พ.ย. 2562 ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง การส่งน้ำในฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2562/2563 อ่านข่าว
16 ก.ย. 2562 ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง การส่งน้ำในฤดูฝน ปี พ.ศ.2562 (แก้ไข) อ่านข่าว
4 ก.ค. 2562 ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง การส่งน้ำในฤดูฝน ปี พ.ศ.2562 อ่านข่าว