ข่าวกิจกรรม / ต้อนรับนายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

ต้อนรับนายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

13 ก.พ. 2566

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 10.30 น.
นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา นายธีรพันธ์ เด็ดขาด        หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการฯแม่กวงอุดมธารา นายเกษียร์ สฤดิษกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับนายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เยี่ยมชม ขอบคุณและหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ชี้แจงแนวทางการขยายพื้นที่ในการผลิตน้ำเพื่อการบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเขื่อนแม่กวงเป็นพื้นที่ผลิตน้ำส่งให้การประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา ณ ห้องประชุม    นาคาภิรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา