ข่าวกิจกรรม / ติดตามและประเมินผลการส่งน้ำรอบที่ 2 ในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 1 บ้านเมืองวะ หมู่ที่ 6 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามและประเมินผลการส่งน้ำรอบที่ 2 ในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 1 บ้านเมืองวะ หมู่ที่ 6 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

23 ม.ค. 2566

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น.
นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา                  และนายเชิด สุนันตา รองประธาน jmc ติดตามและประเมินผลการส่งน้ำรอบที่ 2 ในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 1 บ้านเมืองวะ หมู่ที่ 6 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น