ฝ่ายช่างกล > แผนผังบุคลากร ฝ่ายช่างกล

นายอนุรักษ์ เปี้ยกาวี

หัวหน้าฝ่ายช่างกล

นายสีเหลือบ จันทร์คล้าย

ช่างฝีมือโรงงาน

นายวิสูตร พยอม

พนักงานขับรถยนต์ ส.2

นายสุรพล กล่ำศิริ

ช่างฝีมือโรงงาน ช.3

นายพรภิรมย์ ศรีวิลัย

ช่างฝีมือโรงงาน ช.3

นายยุทธนา สุดสายเขียว

พนักงานเครื่องจักรกล

นายเอกชัย ชัยลังกา

พนักงานเครื่องจักรกล

นายสรเชษฐ์ สมนวล

นายช่างเครื่องกล