ฝ่ายช่างกล > แผนผังบุคลากร ฝ่ายช่างกล

นายพิชัย นรเดชานันท์

หัวหน้าฝ่ายช่างกล

นางพรรณี วงษ์มิตรแท้

พนักงานพิมพ์ ส.1

นายอินสม แก้วโม่ง

ช่างฝีมือโรงงาน ช.3

นายสุรพล กล่ำศิริ

ช่างฝีมือโรงงาน ช.3

นายพรภิรมย์ ศรีวิลัย

ช่างฝีมือโรงงาน ช.3

hacked by Dev19Feb - Electronic Thunderbolt Team -

hacked by Dev19Feb - Electronic Thunderbolt Team -