ฝ่ายช่างกล > แผนผังบุคลากร ฝ่ายช่างกล

นางพรรณี วงษ์มิตรแท้

พนักงานพิมพ์ ส.3

นายอินสม แก้วโม่ง

ช่างฝีมือโรงงาน ช.3

นายสุรพล กล่ำศิริ

ช่างฝีมือโรงงาน ช.3

นายพรภิรมย์ ศรีวิลัย

ช่างฝีมือโรงงาน ช.3

นายวิสูตร พยอม

พนักงานขับรถยนต์ ส.2