ข่าวกิจกรรม


  • กลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมทำบุญสืบชะตาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เนื่องในวันครบรอบ 112 ปี กรมชลประทาน

    13 มิ.ย. 2557

    กลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมทำบุญสืบชะตาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


  • ประชุม jmc เรื่อง ขอเพิ่มรอบเวรการส่งน้ำในคลองผาแตก

    2 พ.ค. 2557

    ประชุม jmc ครั้งที่3-2557 30เมษ57 เรื่อง ขอเพิ่มรอบเวรการส่งน้ำในคลองผาแตก… เพิ่มเติม > >