ข่าวกิจกรรม


 • วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 07.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

  5 ธ.ค. 2566

          นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้ นายเกษียร์ สฤดิษกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วยนายปวเรศ กมุทโยธิน… เพิ่มเติม > >


 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา รายงานสภาพความมั่งคงแข็งแรงเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจากเหตุการเกิดแผ่นดินไหว

  17 พ.ย. 2566

          ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.37 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา ได้รับแจ้งการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดเชียงตุง ประเทศเมียนมา ( Myanmar ) ความรุนแรงขนาด… เพิ่มเติม > >


 • วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่

  17 พ.ย. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ ภิรมย์ สบ.2.คบ.แม่กวงอุดมธาราและนายอธิการ แสนสุวรรณศรี นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการส่งน้ำ ฤดูนาปี… เพิ่มเติม > >


 • วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมการ Kick Off กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวา

  15 พ.ย. 2566

            นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธ์ เด็ดขาด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  นายเกษียร สฤษดิกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมพิจารณาเพื่อวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67

  14 พ.ย. 2566

           นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายเกษียร สฤษดิกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา นายคมสัน วัดเข่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่… เพิ่มเติม > >


 • วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สถานภาพความมั่นคงแข็งแรงเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

  9 พ.ย. 2566

             โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราได้ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย อำเภอสันทราย อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง อำเภอบ้านธิ และอำเภอเมืองลำพูน … เพิ่มเติม > >


 • วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราร่วมประชุมพิจารณาการขอใช้ที่ดิน

  8 พ.ย. 2566

       นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วย นายเกษียร สฤดิษกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ แม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเข้าร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  7 พ.ย. 2566

      นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธาราพร้อมด้วยนายธีรพันธ์ เด็ดขาด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายอธิการ แสนสุวรรณศรี นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมนาคาภิรมย์… เพิ่มเติม > >


 • วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่

  1 พ.ย. 2566

       นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา  พร้อมด้วย นายเกษียร สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา ได้ติดตามงานและให้แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมี นายบรรจบ ปันเต๋ สบ.3.คบ.แม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเข้าร่วมสนทนากลุ่มเพื่อรวบรวมข้อมูลการวิจัย

  31 ต.ค. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเพื่อรวบรวมข้อมูลวิจัย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต        ด้วยคณะวิจัยจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต… เพิ่มเติม > >


 • วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนการรับมรดกของผู้ทรงสิทธิในที่ดินจัดสรรอพยพราษฎร

  25 ต.ค. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นายเกษียร สฤษดิกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 07.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  23 ต.ค. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้   นายธีรพันธ์ เด็ดขาด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยนายประติกานต์ เพราะสำเนียง นายช่างชลประทาน… เพิ่มเติม > >


 • 23 ตุลาคม 2566 วันปิยะมหาราช

  23 ต.ค. 2566

  วันคล้ายวันสวรรคตของ รัชกาที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพิ่มเติม > >


 • วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  20 ต.ค. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา นำคณะผู้บริหาร ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ… เพิ่มเติม > >


 • วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเข้าร่วมประชุมการเสวนาวิชาการ

  19 ต.ค. 2566

  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นายเกษียร สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา เข้าร่วมประชุมการเตรียมการและการปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพอากาศและสถานการณ์ภัยแล้ง… เพิ่มเติม > >