ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 > ข่าวกิจกรรม

 • "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง" มีนาคม 2561 เป็นครั้งที่ 2

  8 มี.ค. 2561

  7 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 น. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่… เพิ่มเติม > >

 • ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

  28 ก.พ. 2561

  28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา… เพิ่มเติม > >

 • ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

  28 ก.พ. 2561

  27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.        ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา… เพิ่มเติม > >

 • ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

  27 ก.พ. 2561

  26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา… เพิ่มเติม > >

 • ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

  27 ก.พ. 2561

  23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.        ฝ่ายส่งน้ำฯ… เพิ่มเติม > >