ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 > แผนผังบุคลากร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

นายทวีศักดิ์ ภิรมย์

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

นายนรา เทโวขัติ

พนักงานเครื่องจักรกล

นายจำรัส พยอม

ช่างฝีมือสนาม ช 3

นายประสิทธิ์ โยตมาน

พนักงานเครื่องจักรกล

นายเอนก คำเขียว

พนักงานชลประทาน บ 2