ข่าวกิจกรรม / ลงพื้นที่ในการตรวจสอบเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนสาย ชม.3044

ลงพื้นที่ในการตรวจสอบเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนสาย ชม.3044

21 ก.พ. 2566

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.
นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา ร่วมกับ เทศบาลตำบลลวงเหนือ และแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ลงพื้นที่ในการตรวจสอบเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนสาย ชม.3044 แยกทางหลวงหมายเลข 118 – บ้านศรีบัวบาน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 2,200 เมตร โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชน เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการอยู่ในเขตของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา