ข่าวกิจกรรม


  • ประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี พ.ศ.2562

    2 ก.ค. 2562

    วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น.       นายธีรพันธุ์  เด็ดขาด ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 –… เพิ่มเติม > >