ข่าวกิจกรรม / ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ(JMC) ได้รับเกียรติเป็นแขกรับเชิญพร้อมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการถ่ายทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ รายการใต้ร่มพระบารมี ให้กับสำนักข่าว ททบ.5

ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ(JMC) ได้รับเกียรติเป็นแขกรับเชิญพร้อมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการถ่ายทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ รายการใต้ร่มพระบารมี ให้กับสำนักข่าว ททบ.5

23 มี.ค. 2564

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564  เวลา 10.30 น.

           นายอัธยา  อรรณพเพ็ชร  ผคบ.แม่กวงอุดมธารา  พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ(JMC)  ได้รับเกียรติเป็นแขกรับเชิญพร้อมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เพื่อเป็นข้อมูลในการถ่ายทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ รายการใต้ร่มพระบารมี ให้กับสำนักข่าว ททบ.5  โดยมีคุณ   สมพิศ บุตรสาระ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ศาลาเอนกประสงค์บนสันเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่