ข่าวกิจกรรม / โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมข้าราชการประจำเดือนมีนาคม

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมข้าราชการประจำเดือนมีนาคม

16 มี.ค. 2564

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. 
กิจกรรม ประชุมข้าราชการประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา