ข่าวกิจกรรม > ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเกิด ความตระหนักถึงผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเกิด ความตระหนักถึงผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

29 ม.ค. 2564

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น.
               นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมคณะทำงานได้จัดทำป้ายประกาศประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเกิด ความตระหนักถึงผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายส่งน้ำฯ ทั้ง 4 ฝ่าย เฝ้าระวังในพื้นที่คันคลองเขตชลประทานในกรณีที่มีการเผาเศษวัชพืช โครงการมีการจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำและประสานกับเทศบาลในพื้นที่เพื่อรับสถานการณ์อย่างทันท่วงที