ข่าวกิจกรรม / ประชุมสรุปโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารสินทรัพย์

ประชุมสรุปโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารสินทรัพย์

31 มี.ค. 2564

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา
ประชุมสรุปโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารสินทรัพย์

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  เวลา 10.3๐ น.
       นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธุ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา และ นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ  หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน รวมทั้งหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา 1 - 4  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสรุปโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารสินทรัพย์  โดยมีนายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม