ข่าวกิจกรรม > ร่วมทำบุญงานพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถและเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตา ณ วัดใหม่ชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2563

ร่วมทำบุญงานพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถและเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตา ณ วัดใหม่ชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2563

14 ธ.ค. 2563

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา
ร่วมทำบุญงานพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถและเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตา ณ วัดใหม่ชลประทาน  ประจำปี พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 น.
       นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการฯ ประธานฝ่ายฆราวาส ประธานฝ่ายสงฆ์ และ ชาวชุมชนในพื้นที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทำบุญงานพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถและเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตา ณ วัดใหม่ชลประทาน ประจำปี 2563  โดยมีนายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นประธานในพิธี เพื่อวางศิลาฤกษ์อุโบสถและเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตา อุโบสถ 80 พระอรหันต์ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับทำพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาต่อไป