ข่าวกิจกรรม / ต้อนรับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

ต้อนรับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

11 มี.ค. 2564

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา
ต้อนรับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564  เวลา 12.00 น.
                   นายธีรพันธุ์  เด็ดขาด  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาทั้ง 4 ฝ่าย และเจ้าหน้าที่โครงการฯ  ต้อนรับ นายอัธยา อรรณพเพ็ชร  ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา โดยมี นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่1   นายธีรพันธุ์ เด็ดขาด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม   นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ   นายสมชาย วัฒนพงษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำที่ 1   นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำที่ 2   นายชัยวัฒน์ จันทะมงคล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำที่ 3   นายนนทวัฒน์ เข็มเงิน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำที่ 4   นายอนุรักษ์ เปี้ยกาวี หัวหน้าฝ่ายช่างกล  และ  นางสาวสุภัสรา ปิงอินถา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่ท่านผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ณ ศาลาเอนกประสงค์บนสันเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่