ข่าวกิจกรรม > ประชุมพิจารณาแผนบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2563/2564

ประชุมพิจารณาแผนบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2563/2564

2 ธ.ค. 2563

วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.30 น.

                        นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการ คณะกรรมการจัดการชลประทาน(JMC) ร่วมจัดประชุมพิจารณาแผนบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2563/2564   โดยมีนายอภิวัฒน์   ภูมิไธสง   ผจบ.ชป.1 รักษาการในตำแหน่ง ผคบ.แม่กวงอุดมธารา  เป็นประธานในพิธี เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน พร้อมติดตามและประเมินผลการส่งน้ำฤดูฝน ปี 2563  รวมไปถึงพิจารณาแผนการส่งน้ำฤดูนาปรัง ปี 2563/2564 พร้อมทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ (JMC)  ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.   ณ ศาลาเอนกประสงค์บนสันเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่