ข่าวกิจกรรม > อบรมหัวข้อหลักสูตร การฝึกอบรมผู้ควบคุมปั้นจั่นและการใช้งานเครนไฟฟ้า (Overhead Travelling Crane 20 Ton)

อบรมหัวข้อหลักสูตร การฝึกอบรมผู้ควบคุมปั้นจั่นและการใช้งานเครนไฟฟ้า (Overhead Travelling Crane 20 Ton)

17 ก.พ. 2564

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา
อบรมหัวข้อหลักสูตร การฝึกอบรมผู้ควบคุมปั้นจั่นและการใช้งานเครนไฟฟ้า
(Overhead Travelling Crane 20 Ton) (ภาคปฏิบัติ) 

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา 10.00 น.
                         นายอนุรักษ์ เปี้ยกาวี  หัวหน้าฝ่ายช่างกล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมเดินทางไปศึกษาเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างโครงการขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำแม่งัด-แม่กวงสัญญาที่ 2 บริษัท ยูนิคเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  โดยมีนายช่างปฏิญญา เข็มเงิน  ตำแหน่งผู้ควบคุมงานโครงการฯ เป็นผู้บรรยายสรุปการก่อสร้างงานขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำ  ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.  ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำแม่งัด-แม่กวง