ข่าวกิจกรรม > โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จัดประชุมสัมมนาวิชาการ Big Data & Cloud Computing 2020

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จัดประชุมสัมมนาวิชาการ Big Data & Cloud Computing 2020

27 ต.ค. 2563

วันอังคาร 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น.
         นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เป็นประธานในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ Big Data & Cloud Computing 2020 เพื่อถ่ายถอดความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อนำมาปรับใช้ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานที่ว่า “การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ” ให้กับเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ณ ห้องประชุมโครงการ