ข่าวกิจกรรม


 • โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

  23 ก.พ. 2561

      วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  เวลา 11.00 น.                 นายกิตติ์วริศ  ภัคเชียรโชติ  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง" เป็นวันที่ 6

  23 ก.พ. 2561

  22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.         ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 2  พร้อมด้วยนายจำรัส พยอม พนักงานส่งน้ำโซนที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่… เพิ่มเติม > >


 • ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง" เป็นวันที่ 5

  22 ก.พ. 2561

  21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.        ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 2 ได้มอบหมายให้นายจำรัส พยอม พนักงานส่งน้ำโซนที่ 4 และ นายประสิทธิ์ โยตมาน พนักงานส่งน้ำโซนที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ… เพิ่มเติม > >


 • ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง" เป็นวันที่ 4

  21 ก.พ. 2561

  20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.          ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 2  พร้อมด้วยนายไกรสร ธงซิว พนักงานส่งน้ำโซนที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่… เพิ่มเติม > >


 • ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง" เป็นวันที่ 3

  19 ก.พ. 2561

  19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.        ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 2  ได้มอบหมายให้นายประสิทธิ์ โยตมาน และนายจำรัส พยอม พนักงานงานส่งน้ำโซนที่ 1 และ 4 ตามลำดับ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ… เพิ่มเติม > >


 • ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง

  19 ก.พ. 2561

  15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.       ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 2 ได้มอบหมายให้นายประสิทธิ์ โยตมาน และนายจำรัส พยอม พนักงานงานส่งน้ำโซนที่ 1 และ 4 ตามลำดับ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ… เพิ่มเติม > >


 • ประชุมประเมินผลและทบทวนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2560/2561

  14 ก.พ. 2561

  วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.       นายปิยภัทร  สายเมฆ  หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา  ได้จัดประชุมประเมินผลการส่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง… เพิ่มเติม > >


 • ประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำ ฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2560/2561

  22 ธ.ค. 2560

  วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560  เวลา 09.00 น.   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา  ร่วมกับคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) จัดประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2560/2561… เพิ่มเติม > >


 • การเข้าร่วมอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาโครงการติดตั้งระบบติดตามสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการน้ำ

  6 ธ.ค. 2560

  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และนายนนทวัฒน์ เข็มเงิน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ได้เป็นตัวแทนของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • ประชุมหารือกำหนดแผนการส่งน้ำในฤดูแล้ง ปี 2560/2561

  24 พ.ย. 2560

  วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายฐณธรณ์ ก่ออิฐ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราและคณะกรรมการ JMC เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ร่วมประชุมหารือในวาระเกี่ยวกับการกำหนดแผนการส่งน้ำในฤดูแล้งในปี… เพิ่มเติม > >


 • ประชุมประเมินผลรอบเวรการส่งน้ำ รอบที่ 1-5

  24 พ.ย. 2560

  เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560 นายฐณธรณ์ ก่ออิฐ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ได้เป็นประธานในการประชุมการประเมินผลรอบเวรการส่งน้ำรอบที่ 1 - 5 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา… เพิ่มเติม > >


 • ประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝนประจำปี 2560

  24 พ.ย. 2560

  นายฐณธรณ์ ก่ออิฐ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน … เพิ่มเติม > >


 • กิจกรรม

  3 ธ.ค. 2558

  นายวุฒิชัย รักษาสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำฯแม่กวงอุดมธารา ร่วมกับข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน… เพิ่มเติม > >


 • การประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

  4 ส.ค. 2558

  อาทิตย์ 2 สค.58 เวลา 14:00-17:00 น.  คณะกรรมการ JMC เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ร่วมประชุมหารือวาระด่วน เพื่อพิจารณาการจัดการน้ำในเขื่อน ซึ่งมีน้ำใช้การได้เหลืออยู่เพียง… เพิ่มเติม > >


 • ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

  20 ก.ค. 2558

  ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่   วันที่ 17 ก.ค 2558  ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา rolex… เพิ่มเติม > >