ข่าวกิจกรรม


 • ลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผลการส่งน้ำ เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ รอบที่ ๒

  18 มี.ค. 2565

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายนนทวัฒน์ เข็มเงิน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่… เพิ่มเติม > >


 • ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อช่อง ๑๑ เรื่องการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี ๖๔/๖๕

  17 มี.ค. 2565

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เข้าให้สัมภาษณ์กับทางสื่อช่อง ๑๑ เรื่องการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง… เพิ่มเติม > >


 • เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขอใช้ไฟฟ้าในเขตที่ของราชการและป่าสงวนแห่งชาติ

  17 มี.ค. 2565

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้ นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน … เพิ่มเติม > >


 • ให้การต้อนรับ พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะ

  17 มี.ค. 2565

   วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธุ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายสมชาย… เพิ่มเติม > >


 • ร่วมประชุมหารือประเมินผลการส่งน้ำ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการส่งน้ำ พร้อมหาแนวทางแก้ไขตามนโยบายกรมชลประทานต่อไป

  16 มี.ค. 2565

  วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายสมชาย วัฒนพงษ์ สบ.๑.คบ.แม่กวงอุดมธารา  นายทวีศักดิ์… เพิ่มเติม > >


 • ให้การต้อนรับ ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร

  14 มี.ค. 2565

   วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธุ์ เด็ดขาด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายกิตติ์วริศ… เพิ่มเติม > >


 • ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในพื้นที่ตำบลลวงเหนือ

  9 มี.ค. 2565

   วันอังคารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมจากนายธนกฤต… เพิ่มเติม > >


 • ร่วมประชุมหารือ ประเมินผลการส่งน้ำในรอบแรกฤดูแล้ง ปี 64/65 ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายซึ่งมีความยาว 76 กิโลเมตร

  3 มี.ค. 2565

   วันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายกิตติ์วริศ ภัตเชียรโชติ จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ สบ.๒.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายชัยวัฒน์… เพิ่มเติม > >


 • เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางบริหารจัดการพื้นที่รับโอนจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

  3 มี.ค. 2565

    วันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายกิตติ์วริศ ภัตเชียรโชติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน… เพิ่มเติม > >


 • เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมแสดงความยินดีกับ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ เนื่องในโอกาสที่ได้เข้ารับตำแหน่งนายอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

  1 มี.ค. 2565

  วันอังคารที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมแสดงความยินดีกับ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ เนื่องในโอกาสที่ได้เข้ารับตำแหน่งนายอำเภอดอยสะเก็ด… เพิ่มเติม > >


 • เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารสินทรัพย์กรมชลประทานและการบันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ (ASSET) รุ่นที่ ๔ สำหรับสำนักงานชลประทานที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

  1 มี.ค. 2565

  วันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา  พร้อมด้วยนายธีรพันธุ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายสมชาย วัฒนพงษ์ สบ.๑.คบ.แม่กวงอุดมธารา  นายทวีศักดิ์… เพิ่มเติม > >


 • ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งน้ำในฤดูแล้งรอบแรก

  1 มี.ค. 2565

  วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดธารา พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ ภิรมย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่… เพิ่มเติม > >


 • ลงพื้นที่ ติดตามปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขปัญหา ในการส่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง

  17 ก.พ. 2565

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดธารา พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ จันทะมงคล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่… เพิ่มเติม > >


 • ร่วมประชุมหารือ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

  17 ก.พ. 2565

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดธารา มอบหมายให้นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน… เพิ่มเติม > >


 • ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย

  14 ก.พ. 2565

  วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น.  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดธารา มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ จันทะมงคล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่… เพิ่มเติม > >