ข่าวกิจกรรม


 • นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

  13 พ.ย. 2562

  วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น.         คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา  นำนักศึกษาหลักสูตรสังคมศาสตร์นานาชาติ จำนวน 36 คน  เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายในหัวข้อ… เพิ่มเติม > >


 • กรมทรัพยากรธรณี เข้าศึกษาดูงานเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

  8 พ.ย. 2562

  วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562      กรมทรัพยากรธรณี นำคณะผู้แทนและผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิก CCOP 15 ประเทศ  จำนวน 150 คน  เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายทางวิชาการที่แสดงรายละเอียดทางธรณีวิทยาที่สำคัญ… เพิ่มเติม > >


 • ประชุมพิจารณาและวางแผนการส่งน้ำในฤดูฝน ปี พ.ศ.2562

  13 ก.ย. 2562

            นายปิยภัทร  สายเมฆ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 – 4  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จัดประชุมเพื่อพิจารณาและวางแผนการส่งน้ำในฤดูฝน… เพิ่มเติม > >


 • เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่

  2 ก.ย. 2562

         นายกิตติ์วริศ  ภัคเชียรโชติ  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง  อุดมธารา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอดอยสะเก็ด… เพิ่มเติม > >


 • เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

  2 ส.ค. 2562

                  นายธีรพันธุ์  เด็ดขาด  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน  อำเภอสันทราย ประจำเดือนสิงหาคม… เพิ่มเติม > >


 • ประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำ และขอความร่วมมือเกษตรกรเลื่อนการเพาะปลูก

  23 ก.ค. 2562

  วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เวลา 10.00 น.         นายเจนศักดิ์  ลิมปิติ  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา นายธีรพันธุ์  เด็ดขาด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายชัยวัฒน์ … เพิ่มเติม > >


 • ประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี พ.ศ.2562

  2 ก.ค. 2562

  วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น.       นายธีรพันธุ์  เด็ดขาด ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 –… เพิ่มเติม > >