ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 23 ก.พ. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 19 ก.พ. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 16 ก.พ. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 13 ก.พ. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 11 ก.พ. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 9 ก.พ. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 5 ก.พ. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 4 ก.พ. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 4 ก.พ. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 3 ก.พ. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 2 ก.พ. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 30 ม.ค. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 30 มกราคม 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 28 ม.ค. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 28 มกราคม 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 27 ม.ค. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 27 มกราคม 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 26 ม.ค. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 26 มกราคม 2558 ดูรายละเอียด