ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 4 มิ.ย. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 2 มิ.ย. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 29 พ.ค. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 28 พ.ค. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 27 พ.ค. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 26 พ.ค. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 25 พ.ค. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 22 พ.ค. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 21 พ.ค. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 20 พ.ค. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 19 พ.ค. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 18 พ.ค. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 12 พ.ค. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 11 พ.ค. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 8 พ.ค. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ดูรายละเอียด