ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 8 พ.ค. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 7 พ.ค. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 6 พ.ค. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 1 พ.ค. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 28 เม.ย. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 28 เมษายน 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 27 เม.ย. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 27 เมษายน 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 23 เม.ย. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 23 เมษายน 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 22 เม.ย. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 22 เมษายน 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 8 เม.ย. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 8 เมษายน 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 7 เม.ย. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 7 เมษายน 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 1 เม.ย. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 1 เมษายน 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 30 มี.ค. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 30 มีนาคม 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 27 มี.ค. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 27 มีนาคม 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 23 มี.ค. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 23 มีนาคม 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 20 มี.ค. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 20 มีนาคม 2558 ดูรายละเอียด