ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 6 ก.ค. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 3 ก.ค. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 2 ก.ค. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 1 ก.ค. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 30 มิ.ย. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 29 มิ.ย. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 26 มิ.ย. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 25 มิ.ย. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 24 มิ.ย. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที 24 มิถุนายน 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 22 มิ.ย. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 19 มิ.ย. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 18 มิ.ย. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 17 มิ.ย. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 16 มิ.ย. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ดูรายละเอียด
วันที่ 10 มิ.ย. 2558 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ดูรายละเอียด