ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 21 ส.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 20 ส.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 19 ส.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 18 ส.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 15 ส.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 14 ส.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 13 ส.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 8 ส.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 7 ส.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 6 ส.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 5 ส.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 4 ส.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 1 ส.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 31 ก.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 30 ก.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ดูรายละเอียด