ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 3 ต.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 2 ต.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 1 ต.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 1 ต.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 30 กันยายน 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 29 ก.ย. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 29 กันยายน 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 26 ก.ย. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 26 กันยายน 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 25 ก.ย. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 25 กันยายน 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 24 ก.ย. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 24 กันยายน 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 23 ก.ย. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 23 กันยายน 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 22 ก.ย. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 22 กันยายน 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 19 ก.ย. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 19 กันยายน 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 18 ก.ย. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 18 กันยายน 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 17 ก.ย. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 17 กันยายน 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 16 ก.ย. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 16 กันยายน 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 12 ก.ย. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 12 กันยายน 2557 ดูรายละเอียด