ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 12 พ.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 11 พ.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 10 พ.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 8 พ.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 7 พ.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 6 พ.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 5 พ.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 4 พ.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 3 พ.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 2 พ.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 1 พ.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 30 เม.ย. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 29 เม.ย. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 28 เม.ย. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 26 เม.ย. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด