ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สบ.3

4 มี.ค. 2563

ด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 120 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 3

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ