ข่าวสารประชาสัมพันธ์

งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) กม.0+880 ถึง กม.5+100 พร้อมถนนภายใน 1 กม.0+000 ถึง กม.2+400

1 ส.ค. 2557

งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) กม.0+880 ถึง กม.5+100

พร้อมถนนภายใน 1 กม.0+000 ถึง กม.2+400