ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 > ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

28 ก.พ. 2561

27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.

       ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 2 มอบหมายให้นายจำรัส พยอม พนักงานส่งน้ำโซนที่ 4 พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ โยตมาน พนักงานส่งน้ำโซนที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง" เป็นวันที่ 9 โดยในวันนี้ เกษตรที่เข้าร่วมโครงการ ชื่อ นายหัตถวัฒน์ วิไกรวรโชติ เกษตรกรหมู่ที่ 2 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 7 ไร่ นายหัตถวัฒน์ วิไกรวรโชติ ใช้น้ำจากคลองส่งน้ำสายซอย 2R-LMC ซึ่งส่งผ่านทางคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) พื้นที่ดินของนายหัตถวัฒน์ วิไกรวรโชติ มีการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย มีการเลี้ยงไก่เมือง เลี้ยงหมู มีบ่อน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 3 บ่อ และบ่อเล็ก จำนวน 1 บ่อ สำหรับเลี้ยงปลาดุก ปลานิล เพื่อไว้บริโภคและขาย เป็นการสร้างรายได้ภายในครัวเรือน อีกทั้งยังแบ่งพื้นที่บางส่วนในการปลูกลำไย มีพืชผักสวนครัวไว้รับประทานภายในครัวเรือน อาทิ ปลูกชะอม มะละกอ หอมแดง ฯลฯ replica rolex

fake rolex