< สาระน่ารู้

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมชลประทานสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

23 ก.พ. 2561

ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมชลประทานสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส