งานพัสดุ > สอบราคา

สอบราคาจ้างติดตั้งเกียร์มอเตอร์ ขนาด 3 Kw พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 รายการ เลขที่ สจ.01/2558 ขก.

30 ต.ค. 2557

สอบราคาจ้างติดตั้งเกียร์มอเตอร์ ขนาด 3 Kw พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 รายการ เลขที่ สจ.01/2558 ขก.