งานพัสดุ > สอบราคา

สอบราคาซื้อหินย่อย เบอร์ 1 - ทรายหยาบ จำนวน 2 รายการ ตาม Spec ของกรมชลประทาน เลขที่ ส.25/2558 มก.

20 ต.ค. 2557

สอบราคาซื้อหินย่อย เบอร์ 1 - ทรายหยาบ จำนวน 2 รายการ ตาม Spec ของกรมชลประทาน เลขที่ ส.25/2558 มก.