ข่าวกิจกรรม / ผคบ.แม่กวงอุดมธารา ตรวจเยี่ยมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

ผคบ.แม่กวงอุดมธารา ตรวจเยี่ยมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

27 เม.ย. 2564

         นายอัธยา  อรรณพเพ็ชร  ผคบ.แม่กวงอุดมธารา ตรวจเยี่ยมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา  ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2564  เวลา 16.30 น.  โดยมี นายชัยวัฒน์ จันทะมงคล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3  รับฟังปัญหา ให้กำลังใจ ติดตามผลดำเนินงาน ให้คำแนะนำ พร้อมแนวทางแก้ไขในการบริหารจัดการน้ำ ทั้งช่วยฤดูฝนและฤดูแล้ว การสำรวจสินทรัพย์ การตรวจสอบอาคารพร้อมใช้งาน และการดำเนินงานก่อสร้างในปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามนโยบายกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป