ข่าวกิจกรรม / โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันดับไฟป่า ประจำปี 2564

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันดับไฟป่า ประจำปี 2564

19 มี.ค. 2564

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันดับไฟป่า ประจำปี 2564

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564  เวลา 08.30 น.
        นายอนุรักษ์  เปี้ยกาวี  หัวหน้าฝ่ายช่างกล พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เข้าร่วมกิจกรรม ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันดับไฟป่าประจำปี 2564 ณ พื้นที่ลานหน้าถ้ำหลวง บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่