ข่าวกิจกรรม / โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราลงพื้นที่ติดตามงานซ่อมแซม (เพิ่มเติม) เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำฯแม่กวงอุดมธารา วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราลงพื้นที่ติดตามงานซ่อมแซม (เพิ่มเติม) เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำฯแม่กวงอุดมธารา วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.

29 มิ.ย. 2566

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานซ่อมแซมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (งบเพิ่มเติมอุทกภัย66)

1. งานซ่อมแซมท่อลอดถนนข้ามคลองส่งน้ำ 1R-1L-LMC ช่วงกม. 6+000 ถึง 6+200 

2. งานซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำเหมืองเปา ช่วง กม. 0+000 ถึง 5+000

3. งานซ่อมแซม FTO พร้อมท่อลอดถนนคลองส่งน้ำ 2L-RMC

พื้นที่ดำเนินการ ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย ซึ่งอยู่ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา