ข่าวกิจกรรม / ประชุมเพื่อพิจารณาแผนบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี พ.ศ.2565/66 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

ประชุมเพื่อพิจารณาแผนบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี พ.ศ.2565/66 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

18 ต.ค. 2565

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น.
นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายคมสัน วัดเข่ง สบ.๑.คบ.แม่กวงอุดมธารา  นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ สบ.๒.คบ.แม่กวงอุดมธารา  นายนนทวัฒน์ เข็มเงิน สบ.๔.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายวิบูลย์ชัย สรณ์สิริพีรวัฒน์ ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ(JMC) และสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ(JMC) เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแผนบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี พ.ศ.2565/66 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา