ข่าวกิจกรรม / นำรถบรรทุกน้ำ ไปช่วยล้างทำความสะอาด บ้าน วัดโรงเรียน ถนน ที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัยน้ำปิง

นำรถบรรทุกน้ำ ไปช่วยล้างทำความสะอาด บ้าน วัดโรงเรียน ถนน ที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัยน้ำปิง

6 ต.ค. 2565

วันพุธที่ ๕ ตุลาคมา พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.
นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้   นายอนุรักษ์ เปี้ยกาวี หัวหน้าฝ่ายช่างกล นำรถบรรทุกน้ำ ไปช่วยล้างทำความสะอาด บ้าน วัดโรงเรียน ถนน ที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัยน้ำปิง บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อรองรับต้อนรับฤดูการท่องเที่ยว และเป็นการบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชน ตามข้อสั่งการนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน และตามนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์