ข่าวกิจกรรม / เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

26 ก.ค. 2565

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.30 น.
นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ สบ.2.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายบรรจบ ปันเต๋ สบ.3.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายนนทวัฒน์ เข็มเงิน สบ.4.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายอนุรักษ์ เปี้ยกาวี ชก.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายพสุธร ดอนคำมูล นายช่างชลประทานชำนาญงาน  นายภมร เพชระบูรณิน นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่โครงการฯที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom meeting ณ ห้อง SWOC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่