ข่าวกิจกรรม / กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำสายใหญ่ผาแตกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งน้ำ

กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำสายใหญ่ผาแตกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งน้ำ

20 มิ.ย. 2565

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น.
นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ สบ.๒.คบ.แม่กวงอุดมธารา ร่วมกับนายวิบูลย์ชัย สรณ์สิริพีรวัฒน์ ประธาน(JMC) และสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำสายใหญ่ผาแตกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งน้ำ