ข่าวกิจกรรม / ร่วมประชุมตอบข้อซักถามและนำเสนอประเด็นต่อสมาชิกวุฒิสภา

ร่วมประชุมตอบข้อซักถามและนำเสนอประเด็นต่อสมาชิกวุฒิสภา

2 เม.ย. 2564

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา
ร่วมประชุมตอบข้อซักถามและนำเสนอประเด็นต่อสมาชิกวุฒิสภา

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 13.30 น.
      นายอัธยา  อรรณพเพ็ชร  ผคบ.แม่กวงอุดมธารา  พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหาร ผู้อำนวยการโครงการ สำนักงานชลประทานที่ 1  ร่วมประชุมตอบข้อซักถามและนำเสนอประเด็นต่อสมาชิกวุฒิสภา โดยมี พล.อ.ทวีป เนตรนิยม  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเชียงใหม่